ОДЕСЬКА МIСЬКА РАДА <br />Рiшення 05.07.2012 р. <p>ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ<br /> РЕШЕНИЕ № 2150-VI<br /></p>

Bookmark and Share


Про здійснення реструктуризації боргових зобов'язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року

Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 16, 74 Бюджетного кодексу України, підпунктів 26 та 27 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 16.02.2011 року № 110, рішення Одеської міської ради № 1119-V від 05.04.2007 р. «Про здійснення зовнішнього запозичення до бюджету м. Одеси у 2007 році», з метою ефективного управління місцевим боргом, досягнення збалансованості бюджету та оптимізації боргового навантаження, Одеська міська рада
Вирішила:
1. Здійснити реструктуризацію боргових зобов'язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року в рамках строкового кредитного договору від 20 грудня 2007 року між Одеською міською радою та BNP PARIBAS FINANCE PLC на умовах визначених у додатку, який є невід'ємною частиною цього рішення.
2. Визначити уповноваженою особою Одеської міської ради Одеського міського голову – Костусєва О.О. та доручити йому підписувати всі документи, пов'язані із реструктуризацією боргових зобов'язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року.
3. Визначити уповноваженим органом Одеської міської ради – департамент фінансів Одеської міської ради, якому надаються повноваження виконувати всі організа­ційно-правові дії та інші правочини, які пов'язані із реструктуризацією боргових зобов'язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на пос­тійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.

Міський голова О. Костусєв.

Додаток до рішення Одеської міської ради від 05.07.2012 р. № 21508VI

Умови здійснення реструктуризації боргових зобов'язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року

1. Істотні умови здійснення реструктуризації боргових зобо­в'язань:
обсяг реструктуризованих боргових зобов'язань 30,0 млн швейцарських франків, з яких:
– 50% (15,0 млн швейцарських франків) залишається в швейцарських франках;
– 50% (15,0 млн швейцарських франків) переводяться в гривню за курсом міжбанківського валютного ринку України, що підтверджується даними терміналу ЕІКОМ інформаційного агентства Thomson Reuters за кодом СНЕ/UАН на дату виникнення прав та обов'язків у сторін за договором про реструктуризацію боргових зобов'язань Одеської міської ради.
Валюта боргових зобов'язань – швейцарський франк та гривня.
Терміни погашення:
– 2013 рік – 5,0 млн швейцарських франків та гривневий еквівалент 5,0 млн швейцарських франків;
– 2014 рік – 6,0 млн швейцарських франків та гривневий еквівалент 6,0 млн швейцарських фран­ків;
– 2015 рік – 4,0 млн швейцарських франків та гривневий еквівалент 4,0 млн швейцарських франків;
Дата остаточного погашення – не пізніше 15 грудня 2015 року.
Періодичність погашення відсотків – щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими відповідним договором.
Періодичність погашення боргових зобов'язань – щоквартальними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими відповідним договором.
Відсоткова ставка у гривні 19,65% річних.
Відсоткова ставка у швейцарських франках 7,5% річних.
2. Мета здійснення реструктуризації боргових зобов'язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року – створення умов для ефективного управління місцевим боргом, досягнення збалансованості бюджету та оптимізації боргового навантаження у частині обслуговування траншу А зовнішнього запозичення 2007 року.

Секретар міської ради О. Бриндак.Обсудить на форуме или в блоге